Η Αγία Επιστολή σε PDF

Αν θέλετε να κατεβάσετε την Αγία Επιστολή στον υπολογιστή σας, πατήστε δεξιά πάνω το εικονίδιο που γράφει Σε άλλη καρτέλα και μετά όταν ανοίξει, το βελάκι πάνω που γράφει Λήψη.